Đảng bộ Học viện CSND thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 cán bộ nhà trường năm 2014

Học viện CSND đã trải qua chặng đường 46 năm xây dựng và phát triển. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Học viện đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thành những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó vì sự nghiệp đào tạo của lực lượng CAND, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được trao tặng.

Trong giai đoạn hiện nay, truyền thống anh hùng tiếp tục được phát huy, là cơ sở và là động lực để Đảng bộ Học viện tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05/KH-BCA(X11) ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 324/KH-X11(X12) ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ngày 14 tháng 03 năm 2007, Học viện CSND ban hành Kế hoạch số 325/KH-T32(TCCB) để triển khai thực hiện cuộc vận động. Học viện đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, lãnh đạo các đơn vị chức năng, các tổ chức quần chúng làm ủy viên để theo dõi và tập trung chỉ đạo. Đảng ủy, Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã xác định việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, học viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đảng ủy đã phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Triển khai thực hiện những nội dung quan trọng đó, Ban chỉ đạo, Ban giám đốc, Đảng ủy Học viện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong toàn Học viện. Để thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động, Học viện đã lồng ghép cuộc vận động với các phong trào do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động như: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Học viện đã cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động thành các phong trào thiết thực cho phù hợp với từng đối tượng, như: “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, sinh viên tích cực”, “Tôi là đoàn viên Học viện Cảnh sát nhân dân”, “Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu”...

 

Trong quá trình triển khai các bước, Ban chỉ đạo Cuộc vận động, Đảng ủy Học viện đã tổ chức phổ biến các chuyên đề cụ thể. Tổ chức mời báo cáo viên có kinh nghiệm do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh đến phổ biến, quán triệt các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ về chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND về mục đích, yêu cầu, nội dung biện pháp tổ chức phong trào thi đua, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Nét nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là việc lồng ghép nội dung Cuộc vận động với các phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành có kết quả cao nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhiều cấp ủy đã đưa nội dung Cuộc vận động thành nội dung sinh hoạt quan trọng thường kỳ, kết hợp hài hòa Cuộc vận động với các hoạt động chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập. Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đạo đức học; lồng ghép nội dung cuộc vận động và phong trào vào trong các bài giảng để tuyên truyền giáo dục cho học viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cho học viên đọc, tọa đàm, trao đổi, thảo luận trên lớp nội dung các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh (như các tác phẩm: Đường kách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Cần, kiệm, liêm, chính, Đạo đức cách mạng, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân). Đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu đã vận dụng có kết quả những nội dung của Cuộc vận động vào bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thêm sức lan tỏa trong cuộc sống, góp phần hình thành lòng yêu nghành, yêu nghề, tự hào là học viên trường CAND, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”.

 

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị số 36 của Ban Bí thư Trung ương về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện, Ban chỉ đạo cuộc vận động, Ban tổ chức cuộc thi đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua cuộc thi đã lựa chọn 03 đồng chí tham dự thi cấp Tổng cục và cấp Bộ, kết quả có 01 cá nhân đạt giải Nhì cấp Tổng cục. Học viện cũng đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả đã có 600 công trình tham gia dự thi, trong đó có 20 công trình đạt giải cấp Học viện. Hội thi tạo bầu không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, học viên...thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi động, có sức lan tỏa rộng lớn.

 

Trong giai đoạn phát triển mới của Học viện, việc đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất và phục vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác có vai trò rất quan trọng. Triển khai Cuộc vận động, Học viện quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Các đơn vị trong Học viện đã thực hiện cắt giảm những chi phí không cần thiết trong các hoạt động khoa học, đi thực tế, lễ hội, tham quan; thực hiện tiết kiệm vật tư (điện, nước, văn phòng phẩm...)

 

Các tổ chức quần chúng Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào để cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị. Hằng năm tổ chức cho Đoàn viên Thanh niên, Hội viên phụ nữ, Đoàn viên công đoàn thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, tình nghĩa về với vùng núi xa xôi tham gia tình nguyện, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng nhà tình nghĩa, tổ chức hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ”....Cuộc vận động đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tấm gương của Người, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm học, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc và tác phong công tác.

 

Qua một thời gian thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo Cuộc vận động, Đảng bộ Học viện CSND đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Nhận thức đúng đắn, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động và tổ chức quán triệt kịp thời các nội dung của Cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, học viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo sự tập trung thống nhất từ Đảng ủy Học viện và các tổ chức đảng, đơn vị trong Học viện, đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

 

Hai là: Căn cứ vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị đã lựa chọn nội dung trọng tâm, cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động phù hợp. Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động theo chủ đề phải lồng ghép và gắn bó chặt chẽ với triển khai nhiệm vụ năm học, gắn nội dung cuộc vận động với việc nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị mình. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện phải luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng linh hoạt, sáng tạo.

 

Ba là: Phát huy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi đơn vị.

 

Bốn là: Phát huy vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc tổ chức lực lượng, động viên đoàn viên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn tự giác thi đua thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Năm là: Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của Ban chỉ đạo, có những hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; đồng thời nhắc nhở, phê bình, uốn nắn những sai lệch, yếu kém trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động.

 

Sáu là: Phải lấy kết quả thực hiện các phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và tổ chức để đánh giá chất lượng cuộc vận động.

 

Với những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, Đảng bộ Học viện CSND sẽ tiếp tục thực hiện có hiu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thành tựu của 46 năm xây dựng và phát triển của Học viện.

Bùi Thị Diệp Nga

 

Bài này đã được xem: 16345
Các tin tiếp
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 48583088
Đang truy cập: 89