Chặng đường 35 năm phát triển loại hình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học của Học viện Cảnh sát nhân dân - thành tựu và những định hướng
Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại buổi lễ Tổng kết huấn luyện đầu khóa hệ VLVH
Có thể nói, việc ra đời và duy trì loại hình đào tạo theo hình thức VLVH tại các trường Công an là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế của xã hội hiện nay. Đây là một mô hình đã tiếp cận, hòa nhập với xu thế đổi mới giáo dục, đào tạo của Nhà nước và đã thu được những kết quả hết sức tốt đẹp góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự ATXH.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

 

Qua 35 năm (1981-2016) triển khai chương trình đào tạo đại học theo hình thức VLVH (loại hình đào tạo Tại chức trước đây), tại Học viện CSND đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, được thể hiện trên các nội dung sau:

- Về quy mô, loại hình và chất lượng đào tạo: Tháng 9/1981 Học viện CSND đã mở lớp đào tạo đại học Cảnh sát hệ tại chức đầu tiên (nay là hệ VLVH) tại Học viện CSND với 91 học viên, đến năm 1989, phát huy kết quả đã đạt được, Học viện đã phối hợp mở lớp liên kết đầu tiên với Công an các đơn vị, địa phương với 58 học viên (Công an tỉnh Hà Sơn Bình cũ). Tính đến thời điểm hiện nay, sau 35 năm đào tạo hệ học này, Học viện đã đào tạo được 25 khóa tại Học viện (25 khóa với 5230 học viên đã tốt nghiệp ra trường và 5 khóa với 4630 học viên đang theo học). Đối với các lớp mở liên kết tại Công an các đơn vị địa phương: Học viện đã liên kết mở lớp với 51 đơn vị, địa phương; đến nay đã có 107 lớp các hệ với 13.481 học viên đã tốt nghiệp ra trường. Hiện tại còn 43 lớp mở liên kết tại Công an các đơn vị, địa phương với 6501 học viên đang theo học. Tỉ lệ học viên của loại hình đào tạo này luôn duy trì với số lượng lớn và chiếm khoảng 50% tổng số học viên của Học viện. Từ chỗ chỉ đào tạo đại học hệ VLVH, đến nay Học viện cũng đã được giao mở rộng thêm nhiều hệ đào tạo khác như: đào tạo Điều tra viên, Cấp bằng đại học thứ 2 và đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học nhằm đáp ứng với tình hình, điều kiện công tác thực tế và nhu cầu về đối tượng đào tạo của Công an các đơn vị, địa phương. Trong 35 năm tổ chức đào tạo, Học viện đã cung cấp hàng vạn cán bộ có trình độ đại học cho lực lượng CAND. Kết quả đào tạo đó đã góp phần nâng dần tỉ lệ cán bộ có trình độ đại học trong lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đồng thời góp phần thực hiện thuận lợi việc chuẩn hóa chức danh cán bộ nghiệp vụ. Nhiều đồng chí sau khi tốt nghiệp ra trường đã phát huy tốt năng lực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có nhiều đồng chí đang giữ các vị trí chủ chốt trong các Tổng cục, Công an các đơn vị, địa phương.

Quy mô, chất lượng đào tạo hệ VLVH ngày càng được nâng cao

- Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo: Về cơ bản mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo được xây dựng đã bám sát mục tiêu chung của chương trình giáo dục đại học và những mục tiêu cụ thể phù hợp với yêu cầu của Ngành và loại hình đào tạo. Bao quát được tất cả kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, cả kiến thức cơ bản, kiến thức bổ trợ giúp cho học viên có được tầm hiểu biết sâu rộng và chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, căn cứ vào đối tượng và tính đặc thù của loại hình đào tạo, Học viện đã nghiên cứu giảm bớt những nội dung không phù hợp, tập trung đi sâu vào xây dựng các môn học phù hợp hơn. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2009-2010, thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong ngành Công an, ngày 28/12/2009, Học viện Cảnh sát nhân dân là đơn vị đầu tiên trong hệ thống các trường, Học viện của lực lượng CAND đã ban hành “Bảng chuẩn đầu ra của học viên hệ Liên thông từ trung cấp lên đại học, đại học Vừa làm vừa học, đại học Văn bằng 2 ” ban hành kèm theo Đề án 2457/ĐA-T32-QLĐT ngày 24/11/2009 của Giám đốc Học viện CSND. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình bắt buộc của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Công an, học viên hệ đào tạo vừa làm vừa học phải đạt chuẩn các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về chính trị và chuẩn về các kỹ năng mềm. Trong đó, phải đạt các yêu cầu Chuẩn về tin học: Chứng chỉ B tin học văn phòng và quản trị mạng máy tính. Chuẩn về bắn súng: Bắn 10 viên đạn súng ngắn, bia cố định và bia ẩn hiện đạt 70/100 điểm mỗi loại. Chuẩn về võ thuật: Học viên phải học nâng cao võ thuật Công an nhân dân để đạt chuẩn tương đương tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu võ thuật. Chuẩn về lái xe: Được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2 và mô tô hạng A1. Đây có thể coi là một bước ngoặt trong quá trình xây dựng nội dung, chương trình đào tạo của Học viện CSND nói chung và đối với loại hình đào tạo VLVH nói riêng, giúp học viên trang bị đầy đủ những kỹ năng và kiến thức cần thiết, cơ bản nhất phục vụ cho quá trình công tác đáp ứng các điều kiện môi trường công tác thực tế trong tình hình hiện nay.

 

Đại diện lãnh đạo Học viện CSND trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

- Thời gian, quá trình tổ chức đào tạo: Từ năm 1981 đến năm 2009, chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế với tổng thời gian đào tạo tùy theo loại hình đào tạo (từ 4.5 năm hoặc 5.0 năm đối với hệ VLVH), 03 năm học đối với hệ Điều tra viên, Liên thông và cấp Văn bằng 2. Đến năm học 2009-2010, Học viện đã Ban hành chương trình khung đào tạo đối với các lớp đào tạo hệ VLVH với 03 chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Điều tra hình sự, Điều tra trinh sát và Quản lý giáo dục & cải tạo phạm nhân. Theo đó, thời gian đào tạo toàn khóa của hệ Vừa làm vừa học được điều chỉnh lên là 5.5 năm. Từ năm học 2014-2015, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cũng như quy định mới của Bộ Công an Học viện xây dựng mới chương trình đào tạo cho cả hệ chính quy và VLVH. Theo đó, hệ VLVH rút ngắn còn 4.5 năm; hệ liên thông VLVH 3 năm; hệ Điều tra viên 3 năm và Văn bằng 2 là 2 năm. Về cơ bản, thời lượng đào tạo đã đảm bảo gần tương đương với chương trình đào tạo của hệ chính quy. Quá trình đào tạo, Học viện đã xác định và thực hiện tốt việc bố trí lịch trình kế hoạch học tập xen kẽ giữa thời gian học tập và thời gian công tác, đảm bảo cho học viên tiếp thu được kiến thức lý luận đồng thời đưa ra kiểm chứng áp dụng vào điều kiện thực tế trong quá trình công tác tại đơn vị một cách nhanh nhất.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên hệ VLVH

Từ những kết quả trên và để đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hình thức VLVH đạt được chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay, trong thời gian tới Học viện sẽ chú trọng vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô đào tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, chiến lược trong việc liên kết mở các lớp đào tạo đại học theo hình thức VLVH, đặc biệt ưu tiên mở lớp đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, khu vực địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và các đơn vị có tỉ lệ cán bộ có trình độ đại học còn thấp. Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đúng nhu cầu đào tạo, đúng đối tượng và đúng chuyên ngành đào tạo. Thực hiện tốt các quy định, tiêu chuẩn về tuổi đời, năm công tác... để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ hai: Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận với hệ đào tạo chính quy, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật nội dung thông tin và tình hình mới cho sát hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Tính toán lược bỏ hoặc cắt giảm một số nội dung, môn học không cần thiết và không còn phù hợp, bố trí hợp lý và cân đối giữa phần lý thuyết, thảo luận, trao đổi, tăng cường báo cáo thực tế. Nhanh chóng áp dụng chương trình đào tạo theo tín chỉ đối với hình thức đào tạo này.

Thứ ba: Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy vi tính, máy chiếu đa năng dùng hình ảnh trực quan phục vụ giảng dạy, thường xuyên coi trọng phương pháp nêu vấn đề, sử dụng tình huống, liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. Chú ý khai thác kinh nghiệm công tác thực tế của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thông qua các buổi báo cáo thực tế. Đa dạng hoá và áp dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá, giải quyết bài tập tình huống. Tổ chức tốt các kỳ thi học phần, thi hết môn, chấm thi đảm bảo tính khách quan và công bằng nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên. Cần có các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên. Thực hiện Đề án chuẩn đầu ra gắn chặt với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra đã công bố.

Thứ tư: Đầu tư biên soạn, chỉnh lý hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ và kịp thời tài liệu học tập (kể cả giáo trình, tài liệu của chuẩn đầu ra). Quá trình giảng dạy kết hợp hướng dẫn học viên cách nghiên cứu, khai thác tài liệu, đội ngũ cán bộ lớp cần chủ động liên hệ mượn và mua tài liệu đảm bảo đủ về số lượng và thời gian học tập.

Thứ năm: Tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra hoạt động dạy và học, chú ý biện pháp kiểm tra đột xuất để có những đánh giá khách quan và chính xác về tình hình lớp học, kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới quản lý, tạo bước đột phá trong quản lý chất lượng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với bộ phận quản lý lớp của Công an các đơn vị, địa phương. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý quá trình học tập, rèn luyện giữa Học viện và Công an các đơn vị, địa phương trong đó phân định rõ trách nhiệm quản lý của Học viện, địa phương, cán bộ quản lý lớp và giáo viên giảng dạy.

Thứ sáu:
Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng tốt nhất các điều kiện phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của các lớp hệ VLVH./.

N.X.Y

Bài này đã được xem: 3841
Các tin trước
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 48582976
Đang truy cập: 121