Học viện CSND đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng (*)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 03/6/2016, đồng chí Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 20 năm đào tạo tiến sĩ của Học viện CSND (1995 - 2015). Ban biên tập Website xin đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng:

Kính thưa đồng chí PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao!

Kính thưa các đại biểu quốc tế!

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo các ngành, địa phương, các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các tướng lĩnh sĩ quan, các nhà khoa học, các giáo sư, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và sinh viên Học viện CSND!

Thưa toàn thể các đồng chí!

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết 20 năm đào tạo tiến sĩ (1995 - 2015) của Học viện Cảnh sát nhân dân, một trong những Học viện lớn, trung tâm đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát hàng đầu của ngành Công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quốc tế, các vị khách quý, các nhà khoa học, nhà giáo cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Những năm qua, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã dành những quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, chất lượng đào tạo ở tất cả các trình độ ngày càng được nâng cao, trong đó đào tạo ở trình độ sau đại học nói chung, đào tạo tiến sĩ nói riêng đã có bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong những cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đào tạo tiến sĩ đầu tiên của Ngành; với vai trò là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu, Học viện đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo tiến sĩ cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan khối nội chính và nước bạn Lào, Campuchia, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự.

Trải qua 20 năm đào tạo trình độ tiến sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân đã chiêu sinh và đào tạo gần 700 nghiên cứu sinh, trong đó có 28 nghiên cứu sinh nước bạn Lào, Campuchia, 278 nghiên cứu sinh ở trong và ngoài ngành Công an đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Trong số đó, nhiều đồng chí đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học có học vị, học hàm cao, có uy tín; nhiều đồng chí giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng trong một số cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành khối nội chính, hoặc những sĩ quan cao cấp, cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an, Cảnh sát của các nước bạn Lào, Campuchia. Qua đó, có thể khẳng định rằng, đội ngũ tiến sĩ, các nhà khoa học do Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận Công an nhân dân, cũng như giải quyết nhiều nhiệm vụ chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Đạt được những kết quả trên là do Học viện Cảnh sát nhân dân đã làm tốt khâu tuyển chọn đầu vào nghiên cứu sinh; lựa chọn các nhà khoa học có năng lực, uy tín công tác tại Học viện và Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn, nghiên cứu; đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về đào tạo sau Đại học của nhà nước. Các nghiên cứu sinh được Học viện đào tạo đã thể hiện được trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ của Học viện đã được khai thác, cung cấp các luận cứ khoa học để ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và tội phạm mua, bán người... trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhiều luận án đã được biên soạn thành sách tham khảo, chuyên khảo, sách hướng dẫn, lưu hành và sử dụng rộng rãi trong ngành, phát huy hiệu quả tích cực cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học từ đào tạo tiến sĩ đã được nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hợp tác quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ. Những thành tích và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói chung, đào tạo tiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng, Nhà nước và ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được trong 20 năm đào tạo tiến sĩ. Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ban, ngành chức năng, các nhà giáo, nhà khoa học đã quan tâm, phối hợp giúp đỡ Bộ Công an trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và đào tạo tiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích đạt được, tôi đồng tình và đánh giá cao các đồng chí đã nghiêm túc nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện cần có giải pháp khắc phục. Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ rất thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Những vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đan xen, nhất là tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố gia tăng, đe dọa trực tiếp an ninh, trật tự của nhiều nước trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm, đầy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng” mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đã đề ra. Tôi đề nghị, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng cần tập trung thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau đây:

Một là,quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13 của Bộ về đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân, cũng như các Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai là, công tác đào tạo tiến sĩ phải xuất phát từ thực tiễn yêu cầu đặt ra của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, phù hợp quy luật phát triển khách quan, những tiến bộ khoa học - công nghệ; chuyển phát triển chủ yếu theo mục tiêu số lượng tiến sĩ sang mục tiêu vừa đáp ứng yêu cầu số lượng, vừa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tiến sĩ. Học viện cần phối hợp chặt chẽ với các Tổng cục, đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực tiếp chiến đấu trong việc định hướng cho nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án theo hướng “đặt hàng” từ các đơn vị này, trong đó tập trung vào những vấn đề phức tạp và những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra cần giải đáp về mặt lý luận, những vấn đề trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, rửa tiền, tội phạm môi trường...; nghiên cứu hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp, nghệ thuật phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Ba là, Học viện Cảnh sát nhân dân cần chủ động phối hợp với các Học viện, trường trong và ngoài ngành Công an huy động sản phẩm trí tuệ của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, kể cả chuyên gia nước ngoài tham gia đào tạo tiến sĩ. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại; đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học; cập nhật và bám sát thực tiễn nhằm nâng cao trình độ lý luận và tư duy khoa học; phát huy cao nhất tính độc lập và sáng tạo của nghiên cứu sinh.

Trong kế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm, cần ưu tiên cho giáo viên, cán bộ khoa học đăng ký các đề tài nghiên cứu lý luận nghiệp vụ và huy động nghiên cứu sinh cùng tham gia thực hiện. Hội đồng lý luận của Bộ cần khuyến khích tạo điều kiện để Học viện nghiên cứu bổ sung các đề tài nghiên cứu lý luận, ưu tiên kinh phí nhiều hơn cho các đề tài nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận.

Bốn là, Học viện cần phối hợp với các Tổng cục, Bộ Tư lệnh đơn vị trực thuộc Bộ, các Học viện, Trường Công an nhân dân và Công an các địa phương làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng chiến lược quy mô “đầu vào” đào tạo tiến sĩ. Cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Chú trọng mở rộng hợp tác liên kết giữa Học viện Cảnh sát nhân dân với các cơ sở đào tạo tiến sĩ trong, ngoài ngành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo tiến sĩ. Nghiên cứu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo mới và có chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh.

Năm là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện theo tiêu chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận với mức chuẩn của các nước phát triển trong khu vực với đầy đủ các hạng mục công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại đáp ứng quy mô và mục tiêu chương trình đào tạo, xứng đáng là trường trọng điểm của ngành Công an, phấn đấu để Học viện Cảnh sát nhân dân sớm trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của quốc gia, có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí!

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ban ngành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng, sự quan tâm của Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia, cùng sự cố gắng, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, học viên của Học viện và sự cộng sự của các nhà khoa học trong và ngoài Ngành, sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung và đào tạo tiến sĩ nói riêng của Học viện Cảnh sát nhân dân nhất định sẽ không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, của quốc gia và khu vực.

Xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(*) Tiêu đề bài viết do BBT Cổng thông tin điện tử Học viện CSND đặt

Bài này đã được xem: 4531
Các tin trước
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 48582779
Đang truy cập: 69