Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại*
Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017

Ngày 17/10/2016, Học viện CSND đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, Mẹ Việt Nam anh hùng, các bạn quốc tế!

Thưa các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và sinh viên Học viện CSND thân mến!

 

Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi bước vào năm học mới của các học viện, các trường Công an nhân dân, tôi rất vui mừng đến dự Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017 của Học viện CSND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quốc tế, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Thưa các đồng chí!

 

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trong Công an nhân dân đã thống nhất đánh giá: Lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2015 - 2016; đã nhận thức ngày càng rõ hơn quan điểm của Trung ương về đổi mới giáo dục, đào tạo; quá trình thực hiện đã có đổi mới bước đầu về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo; từng bước chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên; hoạt động liên kết, hợp tác trong giáo dục được mở rộng, từng bước tiệm cận với xu thế chung của khu vực và thế giới. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của Học viện CSND.

 

Trong năm học vừa qua, Học viện CSND đã có sự phát triển, đổi mới trên nhiều mặt, với 1.219 cán bộ, giảng viên, trong đó có: 11 Giáo sư, 42 Phó Giáo sư, 182 Tiến sỹ và trên 300 Thạc sỹ. Học viện là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn kết đào tạo với thực tiễn, chủ động, đổi mới công tác đào tạo, có nhiều sáng kiến, cách làm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.

 

Trong năm học 2015 - 2016, Học viện đã tổ chức tốt công tác chiêu sinh, đảm bảo lịch trình, kế hoạch và chất lượng giảng dạy, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, số giờ giảng chuẩn vượt định mức, số bài dạy giỏi tăng so với năm học trước, công tác quản lý đào tạo tiếp tục được tăng cường. Học viện đã triển khai công tác nghiên cứu hàng chục đề tài khoa học, qua đó góp phần vào hệ thống lý luận, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý, giáo dục học viên được chú trọng, duy trì thường xuyên và tạo được nhiều chuyển biến tích cực hơn trong rèn luyện, học tập của học viên.

 

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và có những bước phát triển mới, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo Cảnh sát của nhiều nước trên thế giới. Hệ thống giảng đường, ký túc xá, nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là hệ thống phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập... không ngừng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo. Đây là những yếu tố quan trọng để thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

 

Những kết quả, thành tích của Học viện CSND trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an những năm qua đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Học viện CSND, nhiệt liệt biểu dương những thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường đã đạt được những năm qua và năm học 2015 – 2016.

 

Thưa các đồng chí!

 

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Ở nước ta, xu thế hội nhập mang tính đặc thù cao, chủ yếu là thu hút từ bên ngoài vào, do đó tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặt ra nhiều thách thức, tích tụ các nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng; tranh chấp chủ quyền ở biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam.

 

Trong nước, tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường có xu hướng hoạt động ngày càng phức tạp; sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt; mỗi năm có hàng ngàn vụ giết người với rất nhiều nguyên nhân xã hội, gây khó khăn trong phòng ngừa, ngăn chặn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình mới đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng; trong đó công tác giáo dục, đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng.

 

Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của các đồng chí, để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tôi đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của ngành Công an, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

Thứ nhất, các đồng chí phải nhận thức sâu sắc về thực trạng, những thách thức đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo chung và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nói riêng. Nắm vững và hiểu đúng, vận dụng đúng các quan điểm, định hướng, nội dung đổi mới giáo dục, nhất là nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 29 – Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA, ngày 28-10-2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 28-10-2014 của Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân; Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 25/9/2016 của Bộ Công an về nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 trong Công an nhân dân. Tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường phù hợp với thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chủ động có các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy, học.

 

Thứ hai, Nhà trường cần có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giáo viên trẻ học tập nâng cao trình độ. Nhà trường tiếp tục thực hiện việc luân chuyển giảng viên về Công an các đơn vị, địa phương công tác có thời hạn 2 – 3 năm để tăng cường kinh nghiệm thực tiễn theo chủ trương của Bộ; Chú ý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, thỉnh giảng tại chỗ, tại các Trường và tại các đơn vị trong và ngoài ngành. Các thầy, cô giáo phải gương mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tiên phong trong nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, xứng đáng là tấm gương sáng đế học viên noi theo.

 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng đảm bảo xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tế. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, chú trọng tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, chú trọng năng lực thực hành, phát huy tính tự giác, tích cực của người học; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với Công an các đơn vị, địa phương và các ngành; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an và cung cấp tài liệu cho công tác giảng dạy, học tập; Chú ý mở rộng hướng nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn và những vấn đề chung của các nước trong khu vực và trên thế giới tác động, liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.

 

Chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan cảnh sát với các nước trong khu vực ASEAN nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào và Cam-pu-chia; Tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước tiên tiến để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư phát triển Học viện.

 

Thứ năm, Nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong công tác và chỉ đạo điều hành. Các đồng chí cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tới đây là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.

 

Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, giáo dục học viên, tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Công an. Kết hợp phát huy tính năng động, sáng tạo của sinh viên trong môi trường rèn luyện, kỷ luật của lực lượng vũ trang nhằm đào tạo người cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới công tác tập huấn đầu khóa cho sinh viên các hệ học, trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh Công an nhân dân và văn hóa ứng xử Công an nhân dân. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt.

 

Thứ sáu, Học viện cần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trường theo quy hoạch tổng thể đã được Bộ phê duyệt. Khai thác, tận dụng tối đa điều kiện hiện có, tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất đi đôi với bổ sung các thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Nhà trường, đồng thời chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, học viên.

 

Thưa các đồng chí, thưa các em sinh viên thân mến!

 

Đối với các em sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên khóa D42, được học tập, rèn luyện tại Học viện CSND là niềm vinh dự, tự hào. Các em phải nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, kính trọng thầy, cô giáo, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học của dân tộc, lĩnh hội tri thức khoa học, đi đôi với trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống của người Công an cách mạng ngay từ trong nhà trường, chỉ có như vậy mới là tiền đề cơ bản cho công tác sau này của các em khi ra trường.

 

Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, lực lượng Quân đội nhân dân, các địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Bộ An ninh nước CHDCND Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Cam-pu-chia, các bạn bè quốc tế, các cơ sở đào tạo quốc tế đã chỉ đạo phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND Việt Nam, đặc biệt là Học viện CSND trong nhiều năm qua. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp nhiều hơn nữa.

 

Nhân dịp này, tôi đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương, bạn bè quốc tế, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để các học viện, trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện CSND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Thưa các đồng chí!

 

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và sinh viên Học viện CSND sức khỏe, hạnh phúc và thành công, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2016 - 2017.


Xin trân trọng cảm ơn!


(* Tiêu đề bài viết do Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND đặt)

Bài này đã được xem: 3232
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 48582786
Đang truy cập: 71