Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 - 15/5/2018)
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 - 15/5/2018)

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 – 15/5/2018)


Thực hiện Chương trình số 52/T32-CTCT, ngày 09 tháng 1 năm 2017 về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 – 15/5/2018). Giám đốc Học viện CSND ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc; thơ; văn về Học viện CSND chào mừng 50 năm Ngày thành lập với những nội dung sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật (ca khúc, thơ, văn) về Học viện Cảnh sát nhân dân là một hoạt động chính trị mang tính sâu rộng chào mừng 50 năm Ngày thành lập Học viện CSND. Tuyên truyền, giúp cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên và người tham gia trong và ngoài Ngành Công an nâng cao hiểu biết và niềm tự hào về truyền thống 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Học viện CSND.

- Thông qua cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Học viện CSND nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa nghệ thuật trong Học viện; tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc để phục vụ chương trình kỷ niệm 50 năm Học viện CSND và các hoạt động giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện.

- Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Học viện CSND phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, có tính tuyên truyền, giáo dục, nghệ thuật và sáng tạo trong toàn Học viện; phát động, tuyên truyền rộng rãi trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành Công an; tới các Hội nhạc sỹ, Hội nhà văn, nhà thơ, các trường có chuyên ngành đào tạo về âm nhạc, văn học; các thế hệ cán bộ, học viên đã ra trường và thu hút được đông đảo người tham gia.

II. CHỦ ĐỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG

1.     Chủ đề: “Học viện Cảnh sát nhân dân – 50 năm xây dựng và phát triển”

2. Nội dung:

- Ca ngợi Học viện CSND, người giáo viên Công an nhân dân, tình thầy trò, đồng chí, đồng đội dưới mái trường Học viện CSND, ca ngợi những thành tựu của Học viện đã đạt được trong trong quá trình xây dựng và phát triển, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước của Ngành Công an đối với Học viện.

- Ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả nhưng vinh quang của người chiến sĩ, giáo viên Học viện CSND với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tiến hành xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

III. THỂ LOẠI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thể loại

- Âm nhạc: Ca khúc (Bao gồm các tác phẩm âm nhạc cho đồng ca, hợp ca, tốp ca, đơn ca, song ca và hợp xướng). Ca khúc đầy đủ phần nhạc và lời; ghi rõ tác giả phần nhạc, phần lời hoặc đồng tác giả (Khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca khúc); Cuộc vận động không tiếp nhận tác phẩm viết lời cho các làn điệu dân ca các vùng, miền (Chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví dặm.v.v...).

- Văn học: Văn xuôi (Truyện ngắn, Bút ký, Ký, Ghi chép) và Thơ.

2.     Đối tượng tham gia

- Các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên đã và đang công tác học tập tại Học viện CSND.

- Những nhạc sỹ, nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; những người trong và ngoài ngành Công an.

IV. THỂ LỆ

1. Giới hạn, Số lượng tác phẩm tham gia

- Mỗi tác giả có tác phẩm (bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) có thể gửi nhiều tác phẩm cho mỗi thể loại, hoặc các thể loại khác nhau nhưng mỗi thể loại không gửi quá 03 tác phẩm. Dung lượng tác phẩm văn học, báo chí không quá 3.000 chữ.

- Tác phẩm (kể cả bút ký, ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) phải là tác phẩm mới, chưa được công bố trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, chưa được in thành băng đĩa, sách truyện.

- Tác phẩm tham gia phải đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm đã được chi trả nhuận bút hoặc được xếp loại kèm tiền thưởng (nếu có) vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban tổ chức sẽ xem xét để thu hồi nhuận bút hoặc giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tác phẩm tham gia cuộc vận động phải gửi bằng văn bản, được thể hiện bằng chữ, có thể đánh máy hoặc chép tay nhưng phải rõ ràng trên khổ giấy A4, đồng thời  phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban tổ chức tiện liên hệ khi cần thiết. Đối với ca khúc, khuyến khích gửi văn bản kèm đĩa CD đã thu âm.

2. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm

- Thời gian nhận tác phẩm:

Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Việc tổng kết và công bố xếp loại, trao giải thưởng cho các tác phẩm có chất lượng theo quy định sẽ được Ban tổ chức cuộc vận động thông báo sau. Tác phẩm gửi đến sau thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện) được xem là phạm quy, sẽ không được đưa vào diện xem xét, thẩm định.

- Địa điểm nhận tác phẩm:

Phong bì gửi đề nghị ghi rõ : Tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Học viện Cảnh sát nhân dân.

Địa chỉ gửi: Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị và Công tác quần chúng - Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

3. Hội đồng thẩm định, xếp loại và giải thưởng

- Hội đồng Thẩm định, xét chọn: Ban tổ chức sẽ mời những Nhà văn, Nhà thơ và Nhạc sĩ có uy tín để tham gia Hội đồng thẩm định, xét chọn các tác phẩm đạt chất lượng xếp loại A, B, C để trao giải.

- Cơ cấu giải được chia làm 3 loại:

a/ Về ca khúc:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 7.000.000 đồng 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 5.000.000 đồng

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 3.000.000 đồng

+ Xếp loại khuyến khích: 05 tác phẩm, mỗi tác phẩm 1.000.000 đồng

b/ Về truyện ngắn:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 5.000.000 đồng 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 3.000.000 đồng

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 1.000.000 đồng

c/ Về thơ:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 5.000.000 đồng 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 3.000.000 đồng

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 1.000.000 đồng

4. Qui định sử dụng tác phẩm và trách nhiệm của tác giả tham dự

- Ban tổ chức không trả lại bản thảo các tác phẩm gửi tham dự uộc vận động.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, nhóm tác giả. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan (nếu có).

- Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo quy định của pháp luật thì Ban tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng.

- Ban tổ chức không trả lại hồ sơ, bài đăng ký tham dự và hoàn toàn sở hữu các tác phẩm được giải; được toàn quyền sử dụng các tác phẩm tham dự trong việc in ấn, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 – 15/5/2018) và các hoạt động văn hóa nghệ thuật về sau của Học viện CSND.

- Các cá nhân tham gia cuộc vận động sáng tác thực hiện đúng thể lệ này. Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi quy định trong thể lệ.

- Cuộc vận động sẽ được tổng kết và trao giải trung tuần tháng 2/2018.

- Các tác giả cần thông tin, tài liệu về Học viện CSND để sáng tác các tác phẩm, truy cập vào địa chỉ Website: http://www.hvcsnd.edu.vn hoặc Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị và Công tác quần chúng - Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. ĐT: 04.3752.3953, gặp đồng chí Vũ Anh Khuê để biết thêm chi tiết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thành lập Ban tổ chức

Thành lập Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Học viện CSND (Có quyết định riêng). Ban tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức cuộc vận động sáng tác đến các đơn vị trong Học viện; đề xuất mời và tuyên truyền rộng rãi về cuộc vận động sáng tác trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành Công an, tới các Hội nhạc sỹ, Hội nhà văn, Nhà thơ; các trường có chuyên ngành đào tạo về âm nhạc, thơ, văn; ban liên lạc các khóa học viên đã ra trường; tập hợp các tác phẩm tham gia; báo cáo đề xuất thành lập Ban giám khảo.

2.     Phân công nhiệm vụ

- Phòng CTĐ,CTCT&CTQC:

Bộ phận thường trực tham gia tổ chức cuộc vận động sáng tác chịu trách nhiệm tập hợp và báo cáo kết quả theo tháng về Ban tổ chức; dự trù kinh phí tổ chức thực hiện, đề xuất khen thưởng, tổng kết và trao giải.

- Văn phòng Học viện

+ Cử cán bộ tuyên truyền về cuộc vận động trên Website của Học viện.

+ Chuẩn bị nước uống cho đại biểu, Ban tổ chức, Ban Giám khảo trong thời gian diễn ra cuộc vận động sáng tác khi có yêu cầu của Ban tổ chức.

- Phòng Quản lý học viên: Tổ chức buổi phát động, tuyên truyền tới các Khóa học, Hệ học và các lớp học về nội dung cuộc vận động sáng tác.

- Các tổ chức quần chúng trong Học viện: Tổ chức phát động tới từng Liên chi Đoàn các Khối, các Khóa học; các Chi hội phụ nữ; các Tổ Công đoàn trong toàn Học viện.

- Trung tâm lưu trữ và thư viện: Phục vụ nhiệm vụ in các văn bản; các tác phẩm khi có yêu cầu của Ban tổ chức.

- Phòng tài chính: Chuẩn bị kinh phí tổ chức cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật theo ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc Học viện.

- Phòng Hậu cần: Phục vụ các điều kiện cơ sở vật chất khác theo yêu cầu của Ban tổ chức cuộc vận động.

- Các đơn vị trong Học viện: Các đơn vị trong Học viện, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên tuyên truyền rộng rãi về cuộc vận động tới các thành viên trong đơn vị, các cá nhân có khả năng sáng tác về âm nhạc, thơ, văn trong và ngoài Ngành Công an.

            Học viện Cảnh sát nhân dân rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả để cuộc vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Học viện Cảnh sát nhân dân đạt được kết quả tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c PGĐ Học viện (để phối hợp chỉ đạo);

- Các đơn vị trong Học viện;

- CA các tỉnh, địa phương;

- Các trường nghệ thuật, văn học  trên toàn quốc;

- Ban liên lạc các khóa đào tạo;

- Lưu: VT, CTCT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm

Tải toàn văn kế hoạch tại đây

 

Bài này đã được xem: 2374
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 48259354
Đang truy cập: 290