DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ dân sự năm 2016 Biểu mẫu 22/8/2016  
Thông tư quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân 28/2013/TT-BCA Thông tư 8/5/2013  
Thông tư quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân 24/2013/TT-BCA Thông tư 11/4/2013  
Quyết định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân 40/2014/QÐ-TTg Quyết định 15/7/2014  
Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông tư 2/8/2013  
Quy định chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân 32/2013/TT-BTC Thông tư 25/3/2013  
Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" 711/QÐ-TTg Quyết định 30/6/2012  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT 24/2012/TT-BGDÐT Thông tư 30/6/2012  
Thông tư quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam 01/2012/TT-BCA Thông tư 1/2/2012  
Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân 125/2011/NÐ-TTG Nghị định 3/1/2012  
Thông tư quy định về việc xác xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 57/2011/TT-BGDÐT Thông tư 9/12/2011  
Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận về quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL trong thời gian diễn ra cuộc họp của Ban Lãnh đạo thường trực và Đại hội đồng INTERPOL, được tổ chức tại Việt Nam 47/2011/TB-LPQT Thông báo 6/12/2011  
Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 6036/CT-BGDÐT Chỉ thị 5/12/2011  
Đơn phúc khảo bài thi hệ VLVH năm 2011 Biểu mẫu 1/12/2011  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 106/2011/NÐ-CP Nghị định 24/11/2011  
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 97/2011/NÐ-CP Nghị định 21/10/2011  
Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng 78/2011/NÐ-CP Nghị định 1/9/2011  
Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng 81/2011/NÐ-CP Nghị định 16/9/2011  
Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc 82/2011/NÐ-CP Nghị định 16/9/2011  
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông 83/2011/NÐ-CP Nghị định 20/9/2011  
Trang1 2 3 4 5 6 7 8 9 10