Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website

Việt Nam là đất nước đã trải qua nhiều đau thương mất mát của chiến tranh, có những cuộc chia ly màu đỏ chẳng bao giờ được gặp lại, có những người mẹ mãi mãi xa lìa con, và có những người lính đã anh dũng ngã xuống vì bình yên dân tộc. 

Tháng 5 về mang tới những cơn mưa nặng hạt, những cái nắng oi ả, gay gắt như thiêu như đốt.